Preskočiť na obsah
eduleaders

Metodické materiály vychádzajú z rozvojového programu, ktorým prejde pilotná skupina riaditeľov. Obsahujú základné tematické moduly komunikácie, kooperácie, komunita a kontinuálne zlepšovanie.

Konkrétne dôsledky pre pedagogických lídrov a pre prostredie a kultúru školy budú :

• riaditelia vidia nové riešenie problému ako doteraz, ktoré do tejto chvíle opakovali
• nový pohľad a prístup k učiteľom ako k rešpektujúcim kolegom (som na rovnakej lodi)
• odovzdávajú učiteľom viac kompetencií a zodpovednosti
• väčšia autonómia, možnosť rozhodovania a ovplyvnenia chodu školy má za následok zvýšenie vnútornej motivácia učiteľov
• na školách prebiehajú pravidelné zastavenia/retrospektívy
• medzi učiteľmi sa riešia problémy spoločne, už sa neriadia obavou z vyjadrenia neúspechu/zlyhania
• problém/chyba vnímaná ako prirodzená súčasť života a príležitosť na zlepšenie
• zavlastnená myšlienka MY (spoločne) nie JA (každý za seba)
• učiteľ sa neobáva povedať svoj názor tak kolegom, ako aj vedeniu školy (pochvala/konštruktívna spätná väzba)
• učiteľ rešpektuje ostatných aj keď majú názorový nesúlad (vníma odlišnosť kolegov ako potrebnú rozmanitosť)
• nadviazanie rovnocenného partnerského vzťahu riaditeľ/učiteľ
• vybudované prostredie kde môžu učitelia aj žiaci napĺňať svoje potreby
• budovanie partnerstva naprieč školou

S týmto projektom cielime na širší dopad a vďaka jednoduchej aplikácii spracovaných metodík tak podnietiť rozvoj vedenia škôl v spomínaných dopadoch.