Preskočiť na obsah
eduleaders

Náš tím vychádza z partnerských organizácii projektu. Spoločne som sa v BrainBrush, EPMA a EVOškole nadchli spoločnou myšlienkou podporiť na Slovensku a Českej republike rozvoj školských lídrov.

RADOVAN VLADÍK
RADOVAN VLADÍK

Radovan má vyše 10 rokov skúseností s budovaním tímov od príspevkových organizácií po korporátnu sféru. 5 rokov manažérom v oblasti vzdelávania (vedenie tímov, strategický rozvoj a plánovanie). Prešiel 5-ročný psychoterapeutický výcvik. Jeho vášňou je okrem Agility budovanie firemnej kultúry spolupráce.Má dar silnej empatie a autenticity, ktorým pomáha ľuďom odhodiť obranné štíty a odomknúť skrytý potenciál. Miluje osobné workshopy, kde svojou prirodzenou charizmou dokáže ľudí strhnúť a motivovať k premýšľaniu o zmene.Výborne aktívne počúva a presne pomenúva veci pravými menami.

JIŘÍ BRÉDA
JIŘÍ BRÉDA

Jiří sa venuje inšpiratívnemu leadershipu a to preto, že život naozaj nie je o číslach, hoci sa po nich ženieme.
12 rokov posúva s pomocou leadershipu manažérov k lídrovstvu a to tak, aby nemuseli ľudí do práce nútiť, ale aby za nimi ľudia radi šli. Je členom kouča lídrov a pomáham im s kultiváciou ich vlastného myslenia s využitím neurokoučingu. Vďaka tomu si totiž môžu sami vytvoriť také pracovné prostredie, kde budú radi pracovať ako oni, tak aj ich ľudia. Ako spoluautor publikoval 2 knihy, ktoré sa zaoberajú ako koučovaním riaditeľov a učiteľov v školách. Tak s nastavením takého školského prostredia, v ktorom sa našim mozgom dobre učia.

KATEŘINA MOREIRA
KATEŘINA MOREIRA

Katerina pôsobí v agentúre EPMA ako manažérka projektov a koordinátorka vzťahov s partnermi. Katarína nastúpila do EPMY v septembri 2020 a odvtedy riadi projekty zamerané na kultúru, vzdelávanie a digitálne zručnosti. Má viac ako 15 rokov manažérskych skúseností v oblasti kultúrnych akcií. Viac ako 10 rokov pôsobí v oddelení medzinárodných vzťahov Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary a má skúsenosti s produkciou a organizáciou veľkých kultúrnych akcií. Ako profesionálna prekladateľka a tlmočnica hovorí perfektne anglicky, francúzsky, španielsky a portugalsky.

GABRIELA LUKÁČOVÁ
GABRIELA LUKÁČOVÁ

Gabriela je podnikateľka, ktorá sa vybrala cestou prezentácie morálnych hodnôt v prostredí projektového riadenia – Eko poradenstvo a inžinierske riešenia a leadershipu postavenom na etických a empatických princípoch. Má za sebou realizáciu viacero zaujímavých projektov a jedným z nich je aj koncept neformálneho vzdelávania – EVOškola (environmentálne vzdelávanie a osveta). „Životné prostredie nie je iba o separácii odpadu, ale predovšetkým o tom ako vplývame na naše najbližšie okolie, v ktorom pôsobíme holisticky vo všetkých aspektoch.“ Leadership vníma ako spôsob myslenia a prezentáciu základných morálnych a etických princípov. Gabriela je digitálna nomád- ka v zmysle slobody bytia v mieste a čase. Dáva jej to priestor pre budovanie osobných priorít. Tou najzákladnejšou je v jej prípade rodina.