Přeskočit na obsah
eduleaders

Psychická odolnost

Jak pracovat se stresem ? Co ho způsobuje a jak by mohl stát vaším parťákem a ne pánem ?

Tento modul je určen:

Ředitelům škol a jejich zástupcům, kteří chtějí více porozumět sami sobě v souvislosti s práci s tlakem a stresem, který při své práci i osobním životě zažívají. Při tomto modulu jsou nezbytné dvě věci. Kontakt sám se sebou a pravdivost vůči sobě. Teprve potom se skutečně otevřeně můžete podívat na své  emoce, strachy, obavy, přání a potřeby, které mají přímou souvislost s tlakem, který cítíte. 

Cílem tohoto modulu je určitá “sebezkušenost” (nahlédnutí do hlubin “študákovy duše) a pochopit více své spouštěče stresu a co je ovlivňuje.

Výstupem tohoto modulu je: 

Více sebevědomý ředitel a zástupce školy, který rozumí svým emocím, potřebám a obavám. Zná svoje stresové spouštěče a dokáže s nimi pracovat tak, aby jej v práci posilovali nikoliv oslabovali. 

 

 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Klíčové aktivity:

Z čeho vnímám tlak?

1. Připravte si dostatečný počet samolepicích lístků a 1 … 2 kusy papírů formátu A3
2. Zamyslete se a pojmenujte všechny stresové situace/příčiny, které aktuálně v práci / v osobním životě prožíváte.
3. Každou pojmenovanou situací zapiš na samostatný samolepicí lístek
4. Rozděl pojmenované situace na ty, co “dokážeš” ovlivnit a na ty, co ovlivnit “nedokážeš” a nalep je.
5. Měly by být 2 kusy papíru s nalepenými lístky. Na jednom nalepené lístky s tím, co “dokážu” ovlivnit, na druhém, co ovlivnit “nedokážu”
6. Dej se 10 minut na pozorování obou z nich a zkus odpovězte na následující otázky:
a) Kterých je více a kterých méně.
b) Je mezi věcmi na stejném papíře nějaké spojení, souvislosti?
c) Co by se muselo stát/co bych potřeboval k tomu, abych se mohl přesunout konkrétní lísteček do oblasti “dokáže ovlivnit”

Zranitelná místa

Bez dlouhého přemýšlení a odvolání odpovězte na následující otázky a prohlášení

   • Za co se hanbím?
   • V jakých oblastech jsem citlivý na lichotky?
   • Co v životě ze všeho nejvíc nesnáším?
   • Co je pro mě „svaté“?
   • Jaké typy vět, reakce mě dokážou vytočit?
   • Co ve mně vyvolá pocit viny?
   • O jakém chování mohu napsat. „To mě vždycky vytočí“
 
 

Negativní přesvědčení a vnitřní dialog

1. Vyčleň si v pokoji 15 minut a zamysli se nad níže popsanými přesvědčeními, která jsou tvoje? Pokud bys za sebe nějaké doplnil – zapiš si ho.

   • Nemám šanci vyhrát
   • Nezasloužím si… (byt přijat, milován)
   • Kdyby zjistili, jaký/á opravdu jsem, nikdo by mě neměl rád
   • Vše zkazím
   • Můžu za to já
   • Nic na tom není dobrého/zajímavého
   • Nejsem jako oni a tím pádem jsem divný/á nebo špatný/á
   • Nestojím za nic
   • Musím se změnit
  •  

2. Vzpomeň si na svou konkrétní náročnou situaci, kde jsi udělal chybu. Zkuste si je vybavit a odpověz na následující otázky:

   • Jak ses u toho cítil?
   • Co ti v tu chvíli říkal tvoj vnitřní hlas?
   • Kdy jsi poprvé slyšel/a takový hlas?
   • Uvědomělé situace zkus to popsat v následující tabulce
 
Udalost / situacePocityVnitřní hlasKdy si to slyšel / zažil poprvé
    
    
    

Vlivy negativních přesvědčení = TLAK, který si vytváříme sami.

   • Sebedestruktivní propracovanost
   • Tlak na výkon
   • Touha po dokonalosti
   • Idealizace okolí, ostatních
   • Obavy, že nemám nebo nebudu mít dost… (peněz, času)
   • Nízké sebevědomí, sebeúcta, sebepřijetí, sebeláska


Jak ke zvládt tlak?

   • Nebojuj se stresem, ale naopak, přijmi ho jako součást toho, co máš rád a udělej z něj palivo pro svou vášeň.
   • Přesuňte pozornost z výsledku (což vytváří obavy: co když prohrajeme) směrem k sobě tady a teď. Naučte se dechová cvičení – více v questu dýchání
   • Oddělte ve svých pocitech vzrušení a obavu ze selhání. Hlas kritika nás potom oslabuje.
    Hledejte v celé situaci vášeň, své poslání a to, v čem jste dobří. 
   • Můžete si v duchu opakovat posilující větu: „Jsem, kdo jsem, z určitého důvodu.“ – více v queste power věty


Zranitelná místa

Quest - Power věty

Quest - Dýchání

Quest - ABC přemýšlení

Modul 3 - Psychická odolnost

MODUL 3 - Dotazník pro Vás