Přeskočit na obsah
eduleaders

Zpětná vazba a sociální pohoda.

Jak vlastně funguje zpětná vazba? Jak zpětnou vazbu podávat tak, aby byla pro druhou stranu přijatelná? Jak vytvořit takové sociální prostředí, ve kterém se lidé na zpětnou vazbu doslova těší?

Tento modul je určen:

Ředitelům škol a jejich zástupcům, kteří se chtějí vydat na cestu sebepoznávání, zkoušení, inspirování a sbírání nových podnětů a zkušeností. Cílem tohoto modulu je, abyste odcházeli jako osmělený leader, který má dostatek sebevědomí a díky tomu chuť čelit novým výzvám.

Cílem tohoto modulu je především natrénování si a používání jednoduchého formátu zpětné vazby STOP, START, CONTINUE a to tak, aby tato mohla být používána na denní bázi v pracovní realitě.

Výstupem tohoto modulu je: 

Osmělený ředitel a zástupce školy, kteří mají potřebné informace a nástroje k tomu, aby dokázali poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a to v sociálním prostředí, které je k tomu vhodně nastavené.


 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Klíčové aktivity:

Forma zpětné vazby – Stop, start, continue

Účastníci si zkoušejí poskytovat zpětnou vazbu na základě gamifikovaného workshopu. Odnesou si pochopení využívání takové formy zpětné vazby a současně návyk, díky kterému budou podstatně lépe schopni aplikovat tuto formu zpětné vazby ve své pracovní realitě.

Sociální pohoda

Vytvoří se skupiny po 4 lidech a každá skupina si vezme jeden prvek sociální pohody a ten budou, s pomocí návodných otázek, překlápět do své školní praxe. Odnesou si názory a pohledy ostatních účastníků a zasdílí dobrou praxi v jednotlivých školách.

Zpětná vazba

Sdílení a sociální pohoda