Přeskočit na obsah
eduleaders

Leadership – Jak se stát lídrem, který je ostatními lidmi následován? Jaké nástroje potřebuji a jak s nimi pracovat?

Tento modul je určen:

Ředitelům škol a jejich zástupcům, kteří se chtějí vydat na cestu sebeobjevování, zkoušení, inspirování a sbírání nových podnětů a zkušeností. Cílem tohoto modulu je, abyste odcházeli jako osmělený leader, který má dostatek sebevědomí a díky tomu chuť čelit novým výzvám.

Výstupem tohoto modulu je: 

Osmělený ředitel a zástupce školy, kteří mají potřebné informace a nástroje k tomu, aby dokázali postavit svoji vizi a uměli ji předávat dál do svého školního sboru, mezi žáky a rodiče.

Klíčové aktivity:

Můj svět.

Postup: dvojice účastníků z jedné školy si na papír nakreslí svou mapu (může to mít i jednoduchý tvar např. kruh, ale mapa je vhodnější) a do něj si zakreslí, kdo do jeho světa patří – lidi, zvířata, rostliny, skupiny, důležité předměty… a hlavně sebe tak, aby bylo vidět, jaké místo ve svém světě zaujímá. Následně každý odprezentuje svůj svět a své místo v něm.

Kdo je to lídr? – workshop.

Vytvoří se skupiny po 6 lidech a každá skupina si vezme jako příklad jednoho známého lídra. S pomocí diskuze se baví o tom, co považují na něm za typicky lídrovského? Co z něj dělá lídra? Kvůli čemu byste za ním šli? Jaké oblasti lídr řeší? Jaké jsou jeho odpovědnosti?

Atributy lídra. 

Ve skupinách se společně bavíme o tom, jak se lídr projevuje? Jaké má nástroje, díky kterým je tam „to“ kouzlo? V čem je tedy to jeho kouzlo, díky kterému nás lídři fascinují? Probereme takové atributy, které dělají z běžných osob lídry. Jako jsou například POSLÁNÍ, VZTAHY, VÍRA, NOVÁTORSTVÍ  a “proč já?”

Definování vlastní vize, osobního PROČ? 

Každý účastník  se zamýšlí nad těmito tématy: Proč za mnou učitelé, rodiče, personál školy půjde? Co obdivného a velkého pro ně mám? Proč naši školu mají následovat? Následně každý sdílí s ostatními své PROČ. Na své PROČ poté získá zpětnou vazbu od ostatních.

Cílem je postupně dojít k pochopení toho, jak se stát lídrem a především, jak je třeba se chovat a fungovat ve společnosti ostatních lidí.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Leadership 1

MODUL 1 - Dotazník pro Vás

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *