Preskočiť na obsah
eduleaders

EDU leaders – Čo prinášajú pilotné workshopy

  • by

EDU leaders – Čo prinášajú pilotné workshopy

V projekte EDU leaders v rámci programu ERASMUS+ sa zaoberáme podporou riaditeľov a riaditeľiek českých a slovenských škôl. Prostredníctvom rozvoja kompetencií získavajú účastníci väčšiu sebadôveru a objavujú možnosti pre zavádzanie zmien vo fungovaní škôl. Na základe výstupov z pilotných workshopov vzniká online sprievodca pre riaditeľov a riaditeľky, ktorý ich v ich praxi vykoná tým, ako začať robiť zmeny vo svojej škole a podporovať inovácie.

Pilotné workshopy prebiehajú zvlášť v ČR a na Slovensku s kapacitou 20 osôb. V priebehu prvých troch modulov sme sa účastníkov pýtali, čo si odnášajú ako hlavné myšlienky, čo sa im podarilo preklopiť do ich praxe a čo by odporučili začať robiť aj ostatným kolegom riaditeľom. Spätná väzba z pilotných workshopov slúži na kalibrovanie finálnych zadaní úloh a návodov, ktoré budú obsahom online sprievodcu.

Tu prinášame zhrnutie hlavných zistení z jednotlivých modulov:

I. Leadership

Účastníci spomínali často ako hlavný prínos pochopenia úlohy lídra a jej odlíšenia od manažérskeho spôsobu práce aj vo vzťahu k ľuďom v tíme. Kvitovali vzájomné zdieľanie skúseností a inšpiráciu pre seba a uvádzali aj ako užitočné definovanie vízie školy, jej zdieľanie a komunikovanie ďalej.

Do praxe sa niektorým podarilo zaviesť delegovanie, začať pracovať na revízii vízie školy alebo začať o vízii diskutovať s učiteľským zborom. To, že časť účastníkov skutočne začala so získanými informáciami a kompetenciami reálne pracovať, malo vplyv na motiváciu ostatných tiež niečo skúsiť zaviesť.

 

II. Zmena a agilný prístup

V rámci tohto workshopu účastníci prechádzali simuláciou, kde si skúšali agilný spôsob práce. Vďaka tomu spomínali, že pochopili, ako pracovať agilne, princíp a fungovanie retrospektív aj spôsob zadávania úloh a komunikácie.

V oblasti zavádzania do praxe sa prejavilo, že niektorí z účastníkov začali o zmenách skutočne hovoriť vo svojich školách s učiteľmi, pretože zdieľali odozvu z konfrontácie s tímami. Spomínali napr. dôležitosť zrozumiteľnej komunikácie, vzájomného porozumenia a nutnosť väčšej spolupráce, naladenie sa na seba s členmi tímu, čo sú základné stavebné kamene preto, aby sa zmena dala posunúť od návrhu k realizácii.

Ostatným riaditeľom by odporučili jasne definovať cieľ a potreby, využívať princípy agilného manifestu alebo zaviesť retrospektívy.

 

III. Psychická odolnosť

Účastníci vyzdvihli význam zdieľania skúseností ostatných kolegov a nový uhol pohľadu, ktorý im školenie ponúklo. Zároveň oceňovali tipy a metódy na to, ako si psychickú odolnosť zachovať alebo zvyšovať.

V zavádzaní zmien do svojej praxe sa väčšina teraz zamerala na aplikovanie tzv. power viet. Niektorí nezaviedli žiadne zmeny, niektorí naopak cítia potrebu posunúť svoje kompetencie v ďalších oblastiach (napr. zlepšiť svoj verejný prejav) a ponúknuť túto príležitosť aj kolegom učiteľom.

Kolegom by odporučili pozitívnu motiváciu pre prácu s tímom, riešiť s tímami ich psychický stav a vedieť odporučiť nejaké metódy pre psychickú odolnosť, stratégie na spochybnenie aických negatívnych myšlienok, vedieť povedať nie, riešiť problémy včas. Tieto odporúčania sa týkajú predovšetkým dvoch oblastí – práce s tímom a starostlivosti o neho a osobného nastavenia riaditeľa/riaditeľky voči prichádzajúcim „hrozbám“. To zrkadlí nielen význam týchto oblastí pre samotných účastníkov, ale aj ich domnienku, že toto rieši aj na iných školách.

 Možno povedať, že motivácia účastníkov zavádzať postupné zmeny sa oproti prvým stretnutiam nezmenšuje. Pozorujeme trend, kedy od všeobecnejších zmien alebo prístupu ku kolegom začínajú robiť zmeny, ktoré sa týkajú ich osobne. To súvisí pravdepodobne aj s rozvrhnutím tém workshopov a získavaním dôvery v kvalitu vzdelávacieho programu, dlhodobejšou spoločnou prácou a podporou lektorov.

Pred účastníkmi sú ešte dva moduly, ktorými spoločne prejdú, a na základe ktorých vznikne vyššie spomínaný online sprievodca s konkrétnymi tipmi a úlohami pre zavedenie zmien do fungovania a vedenia školy. Zároveň budú zdieľané príklady dobrej praxe naprieč workshopmi a podporované diskusné skupiny medzi riaditeľmi, ktoré majú slúžiť ako priebežná podpora počas zavádzania zmien.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *