Preskočiť na obsah
eduleaders

Kultúra a Leadership

Zistíme prečo je dobré stať sa neformálnym vodcom, mať víziu a nastavenú kultúru partnerstva.

Tento modul je určený:

riaditeľom škôl a ich zástupcov, ktorí sa chcú vydať na cestu seba objavovania, skúšania, inšpirovania a zbierania nových podnetov a skúseností. Cieľom tohto programu je, aby ste odchádzali ako sebavedomie osmelený líder, ktorý má chuť čeliť novým výzvam.

Výstupom tohto modulu je:

Osmelený riaditeľ a zástupcovia školy, ktorý má potrebné informácie a nástroje na to, aby dokázal postaviť svoju víziu a spoločne so svojim zástupcom ju vedel odovzdávať ďalej do svojho školského zboru, medzi žiakmi a rodičmi.

Kľúčové aktivity:

Môj svet.

Postup: dvojica účastníkov z jednej školy si na papier nakreslí svoju mapu (môže byť aj jednoduchý tvar napr. kruh, ale mapa je vhodnejšia) a do neho si zakreslí, kto do jeho mapy patrí – ľudí, zvieratá, rastliny, skupiny, dôležité predmety … a hlavne seba tak, aby bolo vidieť, aké miesto vo svojej komunikačnej mape zaujíma. Následne každá škola odprezentuje svoju školu.

Kto je to líder? – workshop.

Vytvoria sa skupiny po 6 ľuďoch a každá skupina si vezme ako príklad jedného svetovo známeho lídra. S pomocou diskusie sa baví o tom, čo považujú na ňom za typicky lídrovského? Čo z neho robí lídra? Kvôli čomu by ste za ním šli? Aké oblasti leader rieši? Aké sú jeho zodpovednosti?

Atribúty lídra.

V skupinách sa spoločne bavíme o tom, ako sa líder prejavuje? Aké má nástroje, vďaka ktorým je tam „to“ kúzlo? V čom je teda to jeho kúzlo, vďaka ktorému nás lídri fascinujú? Preberieme také atribúty, ktoré robia z bežných osôb lídrami. Ako sú napríklad POSLANIE, VZŤAHY, PRESPVANIE, ZNAČKA, PREČO.

Definovanie vlastnej vízie, osobného PREČO? I.

Každý riaditeľ a zástupca sa zamýšľa nad týmito témami: Prečo za mnou učitelia, rodičia, personál školy pôjde? Čo obdivného a veľkého pre nich mám? Prečo našu školu majú nasledovať? Následne každý zazdieľa s ostatnými svoje PREČO. Na svoje PREČO potom získa spätnú väzbu od ostatných.

 


Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť

Leadership 1

MODUL 1 - Dotazník pre Vás

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *