Preskočiť na obsah
eduleaders

Čo je EDU leaders!

  • by

Cieľom sociálnej zodpovednosti je prispieť k budovaniu generácie mladých, ktorí majú odvahu a sebavedomie uspieť a zároveň rozumie hodnotám ako férovosť a spolupráca. Zmysel vidíme v tom, že pokiaľ budú školy zložené prevažne zo sebavedomých učiteľov a lídrov zladených na spoločných hodnotách, bude táto škola prirodzene tvorivá, otvorená a jej žiaci budú mať chuť posúvať vpred nielen seba, ale aj svet okolo.
.
Soft skills 
 spolupráca
 riešenie konfliktov a vyjednávania,
 sebareflexia, kritické vnímanie seba samého
 tvorivé (kreatívne) alebo tímové riešenie problémov,
 strategické alebo koncepčné myslenie,
 budovanie tímu,
 zvládanie záťaže

Rozvoj kľúčových kompetencií napĺňame zrozumiteľnými a prehľadnými
interaktívnymi materiálmi, ktoré budú k dispozícii širokej pedagogickej verejnosti a webovom portálu projektu.


Na ich tvorbu využijeme výstupy a zber dobrej praxe z prezenčných WS pilotnej fázy projektu. Základom úspechu budú cvičenia a návodné otázky, ktoré posilňujú naše základné vnútorné presvedčenie k budovaniu spomínaných cieľov alebo pomou identifikovať tie, ktoré práve v dosahovaniu kľúčových kompetencií zodpovedností bráni.

Ďalej pre uvedenie konkrétnych zručností do praxe budú ku kompetenciám pripravené konkrétne Výzvy/questy, ktoré pomôžu myšlienky pretaviť do každodennej praxe a postupné osvojenie techník sa stane každodennou rutinou či návykom.

Pre spätnú väzbu a čiastkovú pomoc s plnením je na webovom portáli pripravený interaktívny chatbot, kde si záujemcovia môžu povedať o radu na plnenie konkrétnych úloh či vysvetlenie metodiky a materiálov.