Přeskočit na obsah
eduleaders

Co je EDU?

  • od

Cílem sociální odpovědnosti je přispět k budování generace mladých, kteří mají odvahu a sebevědomí uspět a zároveň rozumí hodnotám jako férovost a spolupráce. Smysl vidíme v tom, že pokud budou školy složeny převážně ze sebevědomých učitelů a lídrů sladěných na společných hodnotách, bude tato škola přirozeně tvořivá, otevřená a její žáci budou mít chuť posouvat vpřed nejen sebe, ale i svět kolem.

.
Soft skills
 spolupráce
 řešení konfliktů a vyjednávání,
 sebereflexe, kritické vnímání sebe sama
 tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů,
 strategické nebo koncepční myšlení,
 budování týmu,
 zvládání zátěže
Rozvoj klíčových kompetencí naplňujeme srozumitelnými a přehlednými
interaktivními materiály, které budou k dispozici široké pedagogické veřejnosti a webovém portálu projektu.

K jejich tvorbě využijeme výstupů a sběru dobré praxe z prezenčních WS pilotní fáze projektu. Základem úspěchu budou cvičení a návodné otázky, které posilují naše základní vnitřní přesvědčení k budování zmíněných cílů nebo pomou identifikovat ty, které právě v dosahování klíčových kompetencí zodpovědností brání.

Dále pro uvedení konkrétních dovedností do praxe budou ke kompetencím připraveny konkrétní Výzvy/questy, které pomohou myšlenky přetavit do každodenní praxe a postupné osvojení technik se stane každodenní rutinou či návykem.
Pro zpětnou vazbu a dílčí pomoc s plněním je na webovém portálu připraven interaktivní chatbot, kde si zájemci mohou říci o radu k plnění konkrétních úkolů či vysvětlení metodiky a materiálů.